<div id="noframefix"> <h1>Klanernas land</h1> <p><b>Klanernas land ar ett lajvrollspel som utvecklats ur bordsrollspelet Khelataar. Tanganerna harjar, religioner korsas och nya klaner bildas.</b></p> <p>Please <a href="http://klanernas.web.surftown.se">Click here</a> to visit <a href="http://klanernas.web.surftown.se"><b>Klanernas land</b></a> site</p> </div>